Goya uus lainesõidupuri Banzai

taavi kirjutas on Saturday Jul 16, 2011 rubriigis reklaamid, uudised

Goya uue lainesõidupurje Banzai aeg jõuab järjekindlalt aina lähemale : ) Veidi juttu on Boards’i lehel.

pildil: Josh Stone

kindel ei hiidtuulepargile!

taavi kirjutas on Tuesday Jul 5, 2011 rubriigis diskussioonid, uudised, videod

Täiendus: Hiiumaa rannikumerre plaanitava tuulepargi teemal ei ole vahepeal ametlikke edasiminekuid toimunud. 26. mail toimus tuulepargi keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelukoosolek, kuhu esitasime Eesti Purjelaualiidu (EPL) nimel märkused ning ettepanekud KMH täiendamiseks. Üheks eesmärgiks oli selgesõnaliselt välja ütelda soov, et merre ja ka rannikule ehitamise planeerimisel ka meie huvigrupiga arvestataks. Sisuliselt tegime konstruktiivset kriitikat KMH teostajate (antud juhul siis Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi) pihta. Oi kui mõnus oleks, kui sellised asutused ei teeks oma tööd pinnapealselt.

Eesti Purjelaualiidu ettepanekud.pdf

Järgnev postitus pärineb 2009 aasta jaanuarist:

Tegemata siin kokkuvõtet Hiiumaale ja Hiiumaa rannikumerre ulatuslike tuuleparkide ehitamisega kaasnevatest keskkonnaohtudest ning nurisemata Eesti jaoks kaheldava väärtusega välisinvesteeringu üle, peab maui.ee oluliseks rõhutada aspekti, millele tõenäoliselt paljud teised huvigrupid tähelepanu ei pööra:

Hiiumaale, Kõpu poolsaare tippu – lühidalt üteldes Risnasse – jõuavad meie pisikesel Läänemerel tuule jõul tekkinud ja kasvanud lained. Tugevamate tormide ja soodsa tuulesuuna korral ulatub vahetult Hiiumaa läheduses (tegelikult pea 70 km kaugusel) asuva lainepoi number 1 (Northern Baltic Proper) poolt mõõdetud üksiklainete kõrgus 14 meetrini, keskmise lainekõrguse iseloomustamiseks kasutatava näitaja significant wave height maksimumiks on seni mõõdetud 7,7 meetrit.

Ümber Risna Põhjaneeme kaardudes moodustuvad avamerelainetest tuulesuunaga risti liikuvad laineliinid, tänu sobivale põhjareljeefile tekib murdlainetus. Meie jaoks tähendab kõikide nende tingimuste kokkusattumine asendamatut loodusvara. Ka kogu Läänemere mõistes on Risna haruldane, võiks ütelda et endeemne paik. Seda kinnitavad oma sagedaste külaskäikudega mitmed nimekad lainesõitu nautivad purilaudurid Soomest, Rootsist, Saksamaalt. Lähematest naabritest lätlastest rääkimata – nendest on saamas regulaarsed Hiiumaa külalised.

maui.ee kindel seisukoht on hukka mõista igasugune tegevus, mis nii haruldasi loodustingimusi ohustada võib.

Kui keegi oskab viidata uuringutele, mis näitavad, et Hiiumaa ümbrusesse vette kavandatavad tuulepargid ei mõjuta vähemalgi määral laineid, mis on meile paraku sama olulised nagu õhk, vesi, kallid inimesed ja raamatud, siis andke palun märku.

Hiiumaale ja Hiiumaa rannikumerre hiigeltuulepargi ehitamise plaanide vastu saad anda oma allkirja siin.