LAINESÕIDUREEGLID

AVALEHT » LAINESÕIDUREEGLID

party wave

foto: 2014 BWWT – Billabong Pico Alto, Peru

ühine meri – ühised lainesõidureeglid purje-, laine- ja aerulauduritele

HÄSTI LÜHIDALT

 • Surfaril, kes võttis laine enne teisi, on eesõigus. Teised ei tohi eesõigusega surfarit takistada ja peavad võimaldama tal sõita oma lainet nii nagu ta soovib.
 • Kui purje- või lohelaudurid võtavad laine üheaegselt, saab eesõiguse pealpool tuult olev surfar.
 • Kui laine- või aerulaudurid või kajakiga surfajad võtavad laine üheaegselt, on eesõigus surfaril, kes on laine murdumiskohale kõige lähemal.

SISSEJUHATUS

Nagu liikluseeskirju kuival maal on veidi reegleid vaja ka lainesõidukohtades. Eesmärk on, et me kõik ikka kenasti mere peale ära mahuksime ja saaksime naerulsui ilusat ilma nautida. Üks põhjus, miks suurem osa lainereeglitest aja jooksul just nii on kujunenud, on seotud ohutusega. Ja kuigi võiks ju arvata, et meie lained on nii pisikesed, et ohutuse pärast pole siin vaja paanitseda, on nende kirjapaneku kaugem eesmärk, et laias maailmas ja märksa ägedamates lainetes ka hoobilt kodune tunne tekiks, et ei oleks vaja hakata ümber õppima : )) Ja teine tähtis põhjus on, et tekiks üldse motivatsioon areneda – mida paremini oskad, seda ägedamaid laineid saad sõita.

Otseloomulikult on siit veel hulgaliselt nüansse puudu, mistõttu soovitan väga lugeda lõpus lingitud lainelauareegleid, kus on ka hulgaliselt toredaid jooniseid. Diskussioon ja küsimused on väga teretulnud, samuti kõik täiendusettepanekud.

PEAMINE REEGEL – ESIMESEL ON EESÕIGUS

Surfaril, kes võttis laine enne teisi, on eesõigus. Teised ei tohi eesõigusega surfarit takistada ja peavad võimaldama tal sõita oma lainet nii nagu ta soovib.

Mida tähendab “võttis laine”?

 • Purje- ja lohelaudurite puhul mõeldakse laine võtmise all, et ta sõidab lainel, või vahetult laine ees, on glissis ja liigub lainega enamvähem sama kiirusega. Niisama laine ees “tiksumine” ja ootamine, ehk lainest aeglasemalt ja ilma glisseerimata liikumine, ei ole veel laine võtmine. Samas, ka kaugel laine ees siledal veel glissamine, eriti näiteks juhul, kui surfar äsja loobus eespool olevast lainest või jäi sellest maha, ei tähenda, et ta oleks nüüd koheselt “võtnud” järgmise, temast tagapool oleva laine.
 • Lainelaudur on laine võtnud, kui ta sõidab lainel ja on juba püsti.
 • Aerulaua või kajakiga surfar on laine võtnud siis, kui ta sõidab lainel või vahetult laine ees ja liigub lainega enamvähem sama kiirusega. Lainete vahel siledal veel ootamine või aerutamine ei tähenda veel laine võtmist.

Mida tähendab “ei tohi takistada” surfarit, kellel on eesõigus?

 • Ei tohi minna segama lainele, millel keegi juba sõidab. Ja kui oled tõesti sattunud samale lainele, pead vajaduse korral olema valmis sellest lainest loobuma. Ei tohi dikteerida tempot ega trajektoori, millega eesõigust omav surfar oma lainet sõita saaks. Samal lainel võib sõita üksnes juhul, kui oled nii kaugel, et tõesti ei sega, ja muidugi ka juhul, kui eesõigusega surfar annab märku, et tema lainel sõitmine on OK.

Kas on erandeid, millal lainel olijal ei ole eesõigust? Jah on.

 • Läbi murdlainetsooni välja merele mineval surfaril (NB! aga mitte lohetajal) on eesõigus sissetuleva surfari ees. Kuid, kui vähegi võimalik, peaks välja merele minev surfar valima selle osa lainest, mis on juba murdunud, ja jätma puhta laine sellele, kes sõidab lainet.
  • See erandlik reegel on vajalik, kuna läbi murduvate lainete välja merele pääsemine ei ole alati kõige lihtsam ning teatud juhtudel (riif, kivid, suured lained, vaikne tuul, vms) võib murdlainetsoonis viibimine olla ka ohtlik, mistõttu parim oleks sealt võimalikult ruttu läbi pääseda. Lainetele vastu liikudes võib purje- või aerulauduri liikumiskiirus ning manööverdamisvõime piiratud olla ning ohutuse tagamiseks ei tohiks kiiremad ning vabamalt liikuvad surfarid – need, kes parajasti laine peal sõidavad – merele suunduvat surfarit segada. Samas, merele suunduv surfar peaks alati, kui võimalik, valima selle osa lainest, mis on juba murdunud, ja jätma puhta laine sellele, kes sõidab lainet.
  • Läbi murdlainetsooni merele sõitva lohetaja puhul see erand ei kehti. Lohetaja puhul eeldatakse, et ta sõidab alati glissis ja saab piisavalt hästi manööverdada ning olukorra alati ohutult lahendada. Kui läbi murdlainetsooni merele sõitev lohetaja kohtab oma teel teist surfarit, kes sõidab lainel, peab merele sõitev lohetaja alati teed andma ja vajaduse korral kasvõi tagasi kalda poole keerama, et siis näiteks hetke pärast uuesti proovida.
  • Ka lainelaudurite puhul ei ole välja mineval lainelauduril õigust ette jääda sellele, kes lainet sõidab. Lainelaudurid saavad küll teha napikaid ning sukelduda vahetult enne seda, kui neist teine lainelaudur üle sõidab, kuid seda siiski ainult teatud oludes ja kahtlemata on see ainult oskajatele.

KUI SURFARID VÕTAVAD LAINE ÜHEAEGSELT

Olukorras, kus kaks või enam surfarit võtavad laine sedavõrd samal hetkel, et pole võimalik selgelt eristada, kes oli esimene, määratakse eesõigus täiendavate reeglite abil. Sisuliselt premeeritakse eesõiguse andmisega surfarit, kes panustas asukohavalikusse kõige enam. Muidugi on vahel võimalik ka nö õnne sülle langemine – et laine tekib näiteks selliselt, et just sina satud juhuslikult olema õiges kohas. Aga enamasti tähendab teistest paremal positsioonil olemine seda, et sa näiteks kulutasid sinna jõudmiseks rohkem aega, või et olid muidu nutikas ja seetõttu preemiat ning eesõigust väärt.

Näiteid üheaegsest laine võtmisest koos selgitusega, kellel on eesõigus:

 • Eesõiguse saab pealpool tuult olev surfar, kui:
  • kaks purje- või lohelaudurit paudivad või jibe’vad lainele samaaegselt;
  • kaks purjelaudurit “tiksuvad” laine ees ja saavad neile järele jõudva laine abil glissi enamvähem samal ajal;
  • üks surfar jibe’b või paudib lainele või saab laine abil glissi hetkel, mil teine surfar jõuab samale lainele järele ning sõidab üle laine;
  • kõikvõimalike siin eelpool loetletud olukordade variatsioonide korral.

Selgituseks: purjelaudade ning lohedega sõidetakse lainel enamasti siis, kui tuul puhub laineliinide suhtes side-off / side / side-on suunaga ja enamasti liigutakse lainesõidu käigus tuulega kaasa piki lainet. Lühiajaliselt, eriti just side-on, side-off või eriti nõrga tuulega, saab lainet ära kasutades liikuda ka ülestuult, kuid üldisem liikumise suund on pigem siiski allatuult. Seetõttu eeldatakse, et pealpool tuult oleval surfaril on enam võimalusi laine täielikuks ärakasutamiseks ning eesõigus antakse talle. Allpool tuult olev surfar peab tegema kõik, et mitte ette jääda ning peab vajaduse korral lainest loobuma.

 • Kui laine- või aerulaudurid või kajakiga surfajad võtavad laine samaaegselt, on eesõigus surfaril, kes on laine murdumiskohale kõige lähemal.

Selgituseks: Lained on väga suure tõenäosusega kõrgemad ning järsemad just murdumiskoha vahetus läheduses, mistõttu on ilma purje või loheta surfaritel seal laine võtmine lihtsam ning kõige mõtekam. Seepärast premeeritakse eelisõigusega just seda surfarit, kes on laine võtmise hetkel laine murdumiskohale kõige lähemal. Mõistagi ei tasu iial unustada, et see eelisõigus kehtib ainult juhul, kui surfarid olid lainet võtmas üheaegselt. Kui keegi juba sõidab lainel, siis murdumiskoha läheduses olek mingit eelist ei anna.

MÕISTED

Kas siin oli ehk termineid, mis on arusaamatud ja vajaksid täiendavat lahtiseletamist?

KAASAUTORID

Esimese draft’i pani kirja Taavi. Täiendasid: Toomas Pertel, Ain Härmson. Tulge teised ka lahkesti kommenteerima ja täiendama.

KUST LAINEREEGLITE KOHTA VEEL LUGEDA?

http://purelinesurf.com/the-rules-of-surfing – parim ülevaade lainelauareeglitest, koos joonistega.

http://www.mauikiteboardingassociation.com/kiteboarding_right-of-way_rules.html#Kiteboarding_in_waves – lohereeglid lainetes sõitjatele.

http://mauisurfreport.blogspot.com.ee/2010/11/wave-priorities-links.html